Atlas’a Katıl!

Kuş Atlası projesi, 2014-2018 yılları arasında bazı imkanların sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, Atlas’ın devamını sağlayacak bir kurum veya finans desteği mevcut değildir.

Bundan sonraki aşama, Atlas Ekibi, destekçileri ve Bilim Komitesi üyeleri olarak, Kuşbank’ın etkin kullanımını sağlayacak ve kuş gözlemcilerini yönlendirecek bir çalışmanın olmasını sağlamaktır. Umarız kısa zamanda bir çalışma grubu ve devamlılık sağlayabilecek bir sistem oluşturabiliriz.

Bunlar bir yandan devam ededursun, gözlem kayıtlarının Atlas uyumlu şekilde toplaması çok önemlidir. Gözlemlerde istenen özellikler şunlardır:

  • Hangi alanlara gideceklerini bildirmeleri (kare rezervasyon sistemi).
  • Gözlemlerine en az 1 saat devam etmeleri
  • Gördükleri tüm türleri üreme kodlarıyla beraber Kuşbank veritabanına kaydetmeleri.

Ayrıca tüm serbest gözlemlerinizi üreme kodu ile Kuşbank’a girmeniz çok önemlidir.

İyi gözlemler!