Veri Derleme

Planlama aşamasında 375 karenin yarısında çalışmak hedeflense de, mevcut gözlemci kapasitesi ve gözlemcilerin illere dağılımının eşit olmaması nedeniyle bu karelerin hepsi ziyaret edilemedi. Buna ek olarak, gözlem yapılan karelerde zamanın kısıtlı olması ve gözlemcilerin tecrübe düzeyindeki farklılıklar nedeniyle, birçok türe ait gözlem bilgisinin eksik kaldığı tespit edildi.

Bu nedenle 2000-2017 yılları arasında kaydedilen bütün gözlemler ve araştırma raporları atlas çalışmasına dâhil edildi.

Atlas Top 50