Atlas Kareleri

Tüm dünyada yapılan atlas çalışmalarında, ya derece ya da metre cinsinden oluşturulan kareler kullanılır. Dereceler arasındaki mesafenin fazla fark göstermediği ekvator çizgisine yakın alanlarda, örneğin Güney Afrika’da, kareler derece biriminde oluşturulur. Avrupa gibi kuzey enlemlerde benzer boyutlarda kareler oluşturmanın en iyi yolu UTM koordinat sistemini temel almaktır.

Atlas için EBBA2’nin standart koordinat sistemi olan UTM (WGS84)[1] kullanılmıştır. EBBA2’de kullanılan ölçek ülkeden ülkeye değişmektedir. Yüzölçümü küçük ve kuş gözlemci sayısı yüksek olan bir ülke olan Hollanda’da atlas 5×5 km’lik ölçekte yapılırken, yüzölçümü büyük ve kuş gözlemci kapasitesi sınırlı olan Türkiye’de, kabul edilebilir en yüksek ölçek olan 50×50 km’lik kareler kullanılmıştır. Proje kapsamında Türkiye’de 50×50 km’lik 375 çalışılacak kare oluşturulmuştur.

Atlas kareleri KMZ formatında da indirilebilir.

Karelerle ilgili daha fazla bilgi için MGRS formatı hakkında bilgiler.