Metodoloji

Atlasın temel veri kaynağını saha çalışmalarından gelen kayıtlar oluşturmaktadır. 2014-2017 yıllarında yapılan saha çalışmalarında EBBA2 ile uyumlu bir metodoloji izlenmiştir.

Türkiye sınırlarında 375 adet atlas karesi vardır. Sınırlı kuş gözlemci kapasitesi ve mevcut finansal kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, süreli çalışma metodunun, bu kadar çok sayıda karede tamamlanamayacağı öngörüldü. Kareler bir satranç tahtasındaki siyah beyaz kareler gibi öncelikli ve önceliksiz olarak tanımlandı ve modellemeye elverişli olacak şekilde 166 adet 50×50 km’lik kare belirlendi.

Saha çalışmalarının takibi için bir rezervasyon tablosu oluşturuldu. Her bir gözlemcinin hangi tarihte hangi kareye gideceği kaydedilerek, yeni katılan gözlemciler boş karelere yönlendirildi ve arazi çalışmalarının ilerleme durumu düzenli olarak takip edildi.

Süreli Çalışma

Serbest Çalışma