Taslak Haritaların Revizyonu

Böyle bir veri setinin uzmanlarca incelenmesi ancak oluşturulan haritalarla mümkün oldu. Oluşturulan ilk veri seti, taslak tür haritalarına dönüştürüldü ve uzmanların incelemesine sunuldu. 2017 Ekim ve 2018 Ocak aylarında proje ekibi, uzman kuş gözlemciler ve ornitologlarla birkaç kez toplandı.

Bunun dışında, EBBA2’nin sunduğu çevrimiçi harita sisteminden de yararlanıldı. Taslak veri seti sisteme yüklendiğinde, atlas haritaları herkesin sunumuna açıldı.

Bu süreçte aşağıdaki düzeltmeler yapıldı:

  • Geçersiz ve dayanaksız kayıtların silinmesi
  • Üreme kodu verilmiş olsa da, göçe ait gözlemlerin ayıklanması
  • Bilinen coğrafi dağılım alanı dışındaki kayıtların silinmesi
  • Alanda üreme kolonisi bulunmayan su kuşu kayıtlarının silinmesi
  • Eksik verilerin dâhil edilmesi
Kuş Atlası Uzman Çalışmaları: İstanbul Buluşması
Türkiye’nin Kuş Atlası hazır!
Dağılım Haritalarında İlginç Sonuçlar: Turaç, Maskeli Örümcekkuşu, Büyük Kızkuşu, Tepeli Karabatak