Proje Faaliyetleri

Arazi Çalışmaları: Sadece gerçek gözlem verilerinin kullanıldığı Atlas’ın temelini arazi çalışmaları oluşturur. Proje süresince 2014’te iki, 2015’te 19, 2016’da 71 ve 2017’de 76 adet olmak üzere toplam 127 adet 50×50 km’lik Atlas karesi ziyaret edilmiştir. Bazı karelerde yapılan çalışmalar tek bir yılda tamamlanamamış, birkaç yıla dağılmıştır. Koordinasyon Toplantıları: 2015 yılı arazi dönemi bittiğinde, projeye katılımın beklenenin altında kaldığı ortaya çıktı. Projenin tanıtımını yapmak ve kuş gözlemcileri ile işbirliğini arttırmak için Ekim 2015’te Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 30 kuş gözlemcisi katıldı. Taner Şekercioğlu’nun kolaylaştırıcılığında ulusal bir kuş atlası için Türkiye genelinde yeterli gönüllü kapasitesinin olup olmadığı tartışıldı. Kızılırmak Deltası’nda gerçekleşen pilot arazi çalışmasında katılımcılara Atlas metodolojisi gösterildi. Bu çalıştayın katkısı ile ertesi yıl projeye katılımda kayda değer bir artış görüldü. Dilek Eylül Dizdaroğlu Haziran 2016’da Doğa Derneği’nin düzenlediği 17. Kuş Konferansı’nda Atlas projesini tanıttı. Ülke genelinde ikinci bir çalıştay Ekim 2016’da Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde düzenlendi. 50’den fazla kuş gözlemcisinin katıldığı çalıştayda proje ekibi 2015 ve 2016 yılı çalışmalarının sonuçlarını anlattı. Cem Orkun Kıraç kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen oturumlarda, projede gözlenen eksikler ve bunların 2017 yılında giderilmesi için yapılması gereken faaliyetler tartışıldı.  Poster ve fotoğraflar için tıklayın. Atlas proje ekibi Mart 2017’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Özcan Yaman ve ekibini ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirdi. Bu toplantının ardından bakanlık ile sözlü bir işbirliği sağlandı. Bu çalıştayların ve toplantıların dışında, 2016 ve 2017 yılları boyunca İstanbul , Ankara, Çanakkale, Samsun, İzmir, Antalya ve Kaş’ta bölge toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde eksik kalan Atlas karelerinin tamamlanması ve türlere özel arazi çalışmaları konuları ele alındı. Bölgesel toplantılara Atlas gönüllülerinin yanı sıra yereldeki kuş gözlem toplulukları da katıldı.

Uluslararası Toplantılar

Proje ekibi Eylül 2016’da Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen Bird Numbers 2016-Birds in a Changing World (Kuş Sayıları 2016-Değişen Dünyada Kuşlar) konferansına katıldı. Bu konferans dahilinde EBCC’nin dördüncü toplantısı gerçekleşti. Proje ekibi Türkiye Üreyen Kuş Atlası’nın son durumunu anlatan bir poster sundu. Bu poster, konferansta ikincilik ödülünü kazandı. Sonrasında yayımlanan “Die Vogelwelt” dergisinin özel sayısında, Türkiye Üreyen Kuş Atlası’nın ilk bulgularını anlatan bir makale yayımlandı. Konferans sırasında EBBA2 ekibiyle yapılan özel görüşmelerde ilk sonuçların ardından, Türkiye’de uygulanan metodolojide gönüllülerin yükünü azaltacak bir revizyonun yapılmasına karar verildi ve 10×10 km’lik karelerde ziyaret edilen parkur sayısı dörtten ikiye düşürüldü. Kerem Ali Boyla ve Katalan Ornitoloji Enstitüsü uzmanları 2017 Mart ayında Barselona’da buluşarak, eksik kalacak karelerin nasıl tamamlanacağını konuştu. Veri analizleri ve fikir alışverişi sonucunda Türkiye’de 2000 yılından itibaren üreme kaydı içeren tüm kayıtların ve tamamlanmış bölgesel atlas verilerinin Atlas’a dâhil edilmesine karar verildi. Doğu Avrupalı EBBA2 ulusal koordinatörleri Kasım 2017’de Zagreb’de bir araya geldi. Kerem Ali Boyla’nın katıldığı bu toplantıda 50×50 km’lik karelerdeki tür bolluk verilerinin hesaplanması için geliştirilmiş bir yöntem üzerinde çalışıldı. Diğer yandan, süreli çalışma verilerinin EBBA2 veritabanına yüklenmesi büyük oranda tamamlandı. Toplantı sonunda Aralık 2017’ye kadar sistematik çalışma verilerinin ve Ocak 2018’e kadar da bolluk bilgilerinin yüklenmesine karar verildi. Bunun üzerine kuş uzmanı Süleyman Ekşioğlu Aralık 2017’de ekibe katılarak, 50×50 km’lik kareler ölçeğinde türlerin popülasyon büyüklüklerini hesapladı (bkz. Popülasyon Tahminlerinin Oluşturulması s. 38). Eylül 2016’da proje ekibi Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ‘BirdNumbers2016’ Birds in a Changing World (Değişen Dünyada Kuşlar) konferansı dâhilinde yapılan EBCC toplantısına katıldı. Toplantıda bilim komitesinden Dr. Esra Per ve Dr. Kiraz Erciyas Yavuz bulunarak proje ekibine destek oldu. Proje ekibi konferansta Türkiye Üreyen Kuş Atlasının son durumunu anlatan bir poster sundu. Bu poster bilim komitesi tarafından verilen ikincilik ödülünü kazandı. Konferans sırasında EBBA2 ekibiyle yapılan görüşmelerde ilk sonuçların sunulmasının ardından Türkiye’de uygulanan metodolojide gönüllülerin yükünü azaltacak bir revizyon yapma kararı ile ziyaret edilen 1×1 km’lik kare sayısı dörtten ikiye düşürüldü. Konferans sonrasında yayımlanan “Die Vogelwelt” dergisinin özel sayısında, Türkiye Üreyen Kuş Atlasının ilk bulgularını anlatan bir makale yayımlandı.
http://kustr.org/kusatlasi/2016/08/17-turkiye-kus-konferansina-katildik/
http://kustr.org/kusatlasi/2016/02/turkiye-ureyen-kus-atlasi-acik-radyoda/