Tür Haritaları

Toplam 317 Tür

2014-2017 yılları arasında yapılan bu çalışmada, Türkiye’de bugüne kadar Avrupa genelindeki en yüksek değerdir. Türkiye’de yüksek üreme olasılığı olan, ancak somut bir gözlem kaydı olmayan türlerin üreme kayıtları alınamamıştır. Bu türler balık kartalı (Pandion haliaetus), benekli suyelvesi (Porzana porzana) ve suçulluğudur (Gallinago gallinago). Önümüzdeki yıllarda bu türlere ait kayıtların gelmesi beklenebilir.

Türkiye Faunası için 3 Yeni Tür

Atlas projesi esnasında üç türün ülkedeki ilk üreme kayıtları alınmıştır. Bunlar Eskişehir’de yuvalayan aladoğan (Falco vespertinus), Hakkari’de yuvalayan sazak mukallidi (Iduna [Hippolais] rama) ve Şanlıurfa Birecik’te yuvalayan ak yanaklı arapbülbülüdür (Pycnonotus leucotos).

3 Tür Bulunamadı

Ülke çapındaki üreyen nüfusu yok olmak üzere olan üç türün 2014-2018 yılları arasında sağlıklı bir üreme kaydı ne yazık ki alınamamıştır. Atlas ile ortaya çıkan çarpıcı bir gerçek, üç türün artık Türkiye’de muhtemelen üremediğidir. Eskiden Doğu Anadolu’da 4 farklı sulak alanda üremiş olan telli turna (Grus virgo), Göksu Deltası’nda üreyen yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris) ve yine Doğu Anadolu’nun yüksek göllerinde yuvalayan kadife ördeğin (Melanitta fusca) üreyen bireyleri tespit edilemedi.

Yabancı Türler

Bazı yabancı türlerin popülasyonları, insan eliyle yerleştirilmiştir. Diğer yandan küçük kumru (Stigmopelia [Streptopelia] senegalensis), yeşil papağan (Psittacula krameri) , İskender papağanı (Psittacula eupatria) ve çiğdeci (Acridotheres tristris) gibi yabancı türlerin hızla yayıldıkları tespit edildi.Bunlar yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdecidir. İstanbul çevresindeki küçük kumru da aynı kategoride olsa da ülkenin geri kalanındaki kuşların Güneydoğu Anadolu’dan kendi başına yayılan kuşlardan oluştuğu düşünülür. Yine yabancı türlerden Nil kazı (Alopochen aegyptiaca) ve pufla (Somateria mollissima), dört mevsim ülkemizde yaşasalar da henüz üreme kayıtları tespit edilmemiştir.