Proje Ortakları

Kuş Gözlemcileri ve Kuş Bilimcileri

Atlas projesinde 150’den fazla kuş gözlemcisi yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan
kuş gözlemcileri hem yaşadıkları bölgede, hem de farklı şehirlerde sahaya çıktılar. Çok sayıda kuşbilimci (ornitolog) arazi çalışmalarına doğrudan katılmasalar da hâlihazırda yürüyen biyoçeşitlilik araştırmalarının sonuçlarını paylaşarak destek oldular. Bunun dışında 450’den fazla kişi, 2000 yılından sonraki dönemde KuşBank’a girmiş oldukları verilerle Atlas’a katkı vermiş oldu.

Avrupa Kuş Sayım Konseyi (EBCC)

EBCC 5 yıl boyunca 50 ülkede EBBA2’yi koordine eden kuruluştur. Atlas projesinin finansal desteği EBBA2 yürütücülerinden İsviçre Ornitoloji Enstitüsü (Vogelwarte) tarafından sağlandı. Türkiye’ye ayrılan üç yıllık ödenekle ulusal koordinasyon ve arazi çalışmaları gerçekleşti. EBCC ayrıca metodoloji, popülasyon tahminleri ve haritaların oluşturulması için teknik destek verdi.

WWF- Türkiye, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

WWF-Türkiye 40 yılı aşan geçmişiyle Türkiye’nin en köklü doğa koruma kuruluşlarından biridir. Vakıf ve Vakfın altyapısını oluşturan Doğal Hayatı Koruma Derneği, yakın geçmişte Türkiye’nin en kapsamlı biyoçeşitlilik envanterlerinden Önemli Kuş Alanları ve Önemli Bitki Alanları’nı yayımlamıştır. Bunların ötesinde Atlas çalışmasına örnek olan Güneydoğu Anadolu Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında bir kuş atlası hazırlamıştır. Kuş Atlası ekibi Vakfın Ankara ve İstanbul ofislerini kullanmış, çalışmalarını Vakfın kurumsal yapısı ve mali raporlama sistemi
içinde yürütmüş ve projeyi Vakfın tecrübeli kadrosu ve bölümleriyle etkileşim içinde ilerletmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye’deki uzman doğa koruma kuruluşlarından Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Doğa Derneği (DD) ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) Atlas projesine katıldılar. DKM ve DAD Anadolu Çaprazı, Akdeniz Havzası, Konya, Çukurova ve diğer bölgelerde yürütülen kuş araştırmalarının sonuçlarını proje ekibiyle paylaştı. Bu sivil toplum kuruluşları aynı zamanda projenin tanınırlığını arttırdı.

Cornell Ornitoloji Laboratuvarı (Cornell Lab for Ornithology)

Dünyanın yaygın kullanılan kuş gözlem veritabanı eBird’ün Türkiye’deki internet sitesi olan KuşBank, Atlas çalışması için veri girişi ve veri depolama platformu olarak kullanıldı. Gönüllüler ve proje ekibi gerçekleştirilen ve toplanan gözlem kayıtlarını KuşBank’a girdiler. KuşBank’ın kullanılmasıyla hem ortak koordinat sistemi, taksonomik tür listesi, üreme ve davranış kategorilerinin kullanılması, hem de arazi formlarının eksiksiz aktarılması sağlandı. KuşBank verilerinin erişime açık olması sayesinde, Atlas verilerinin başka projelerde de kullanılabilmesine olanak sağlandı.

Bilim Komitesi

Atlas verilerinin ve bu verilerle oluşturulan haritaların bilimsel niteliğini koruyabilmesi için bir komiteye ihtiyaç duyuldu. Bu komite veri derleme ve veri analizi süreçlerini izlemeyi, oluşturulan verilerin yönetim ve paylaşımını düzenlemeyi, Atlas sonuçlarının makale ve raporlarla bilim dünyasında paylaşılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda Atlas projesine destek olan, kuşlar ve biyolojik çeşitlilik konularında çalışan bilim insanlarından oluşan bir komite oluşturuldu.

Komitenin üyeleri aşağıdaki gibidir:

• Dr. Esra Per, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.
• Kerem Ali Boyla, Türkiye Kuş Kayıt Komitesi, İstanbul.
• Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırmaları Merkezi, Samsun.
• Dr. Korhan Özkan, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
• Lider Sinav, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.
• Dr. Uğur Zeydanlı, Doğa Koruma Merkezi, Ankara.
• Dr. Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.