Proje Ortakları

Kuş Gözlemcileri ve Kuş Bilimcileri

Atlas projesinde 150’den fazla kuş gözlemci yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan kuş gözlemcileri hem yaşadıkları bölgede, hem de farklı şehirlerde arazi çalışması yürüttüler. Çok sayıda kuşbilimci atlasın arazi çalışmalarına doğrudan destek veremese de hâlihazırda yürüttüğü üreme çalışmalarının sonuçlarını paylaşarak Atlasa katkı sağladı. Bunun dışında 450’den fazla kişi, 2000 yılından sonraki dönemde KuşBank’a girmiş oldukları verilerle Atlasa katkı vermiş oldular.

Avrupa Kuş Sayım Konseyi (EBCC)

EBCC EBBA2’yi koordine eden kuruluştur. Projenin finansal desteği MAVA Vakfı tarafından desteklenen İsviçre Ornitoloji Enstitüsü tarafından (Vogelwarte) sağlandı. EBCC’nin sunduğu üç yıllık bu ödenekle Türkiye’de ulusal düzeyde koordinasyon sağlandı ve arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

WWF- Türkiye, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

WWF-Türkiye 40 yılı aşan geçmişiyle sivil toplum alanında Türkiye’nin en köklü doğa koruma kuruluşudur. Vakıf ve vakfı oluşturan Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye’nin en kapsamlı biyoçeşitlilik projeleri olan Önemli Kuş Alanları ve Önemli Bitki Alanları gibi envanterleri üretmiştir. Kuş Atlası projesi WWF-Türkiye’nin Ankara ve İstanbul ofislerini kullanmış, etkinliğini vakfın kurumsallaşmış faaliyet ve mali raporlama sistemi içinde düzenlemiş ve vakfın tecrübeli kadrosu ve bölümleriyle etkileşim halinde yürütmüştür.

Sivil Toplum Kuruluşları

Atlas projesine Türkiye’deki çevre STK’ları arasında uzun yıllardır kuş araştırmaları yapan Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve Doğa Derneği (DD) katıldı. DKM ve DAD Anadolu Çaprazı, Akdeniz Havzası, Konya, Çukurova ve diğer bölgelerde yürüttüğü üreme çalışmalarının sonuçlarını proje ekibiyle paylaştı. Bu sivil toplum kuruluşları aynı zamanda projenin tanınırlığını arttırarak çalışmaya destek oldu.

Cornell Ornitoloji Laboratuvarı (Cornell Lab for Ornithology)

Türkçe arayüze sahip tek kuş veri portalı olan KuşBank, Kuş Atlası çalışması için ortak veri tabanı olarak kullanıldı. Gönüllüler ve proje ekibi arazi çalışmaları sırasında kaydettikleri bütün gözlem verilerini KuşBank’a aktardı. Herkese açık bir portal kullanılarak, tüm verilerin herkesin erişimine açık olması garanti edilmiş oldu. KuşBank’ın kullanılmasıyla hem standart alan kullanımı, hem veri formundaki alanların eksiksiz doldurulması, hem de ortak bir taksonomik liste ile üreme kategorilerinin kullanılması sağlandı.

Bilim Komitesi

Türkiye Kuş Atlasının kabul edilebilir seviyede bilimselliğini koruyabilmesi için bilimsel bir komiteye ihtiyaç duyuldu. Bu komite veri oluşturma ve analiz sürecini izlemeyi, oluşturulan verilerin yönetimi ve paylaşımıyla ilgili kararları almayı, oluşturulan verileri makale ve raporlarla bilim dünyasına tanıtmayı hedeflemektedir. Bu sebeple kuşlar ve biyolojik çeşitlilik envanterleri konusunda çalışan bilim insanlarından oluşan bir bilim komitesi oluşturuldu.

  • Dr. Esra Per, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara.
  • Kerem Ali Boyla, WWF-Türkiye, İstanbul.
  • Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırmaları Merkezi, Samsun.
  • Dr. Korhan Özkan, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli.
  • Lider Sinav, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.
  • Dr. Uğur Zeydanlı, Doğa Koruma Merkezi, Ankara.
  • Dr. Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.