Metodoloji Belgeleri

  • Haritalar
  • Atlas Karelerinin Haritaları (kmz, GOogle Earth için)
  • 50×50 km’kik karelerin A4 haritaları (pdf)
  • Saha kayıt formu
  • Karelerin Beklenen Tür Listesi
  • Üreme Kodları