Çalışma Dönemi

Atlas dâhilindeki saha çalışmaları 2014-2017 yılları arasında yapılmıştır. Ancak saha çalışmaları yeterli seviyede olamayınca, 2000-2017 yılları arasında kaydedilen bütün gözlemler ve araştırma raporları da Atlasa dâhil edilmiştir. (Bkz. Veri Derleme)

Kuşların üreme dönemi, eşleri için alan savunması yaptıkları dönemle başlar, eş tutma, yuva kurma, yumurtlama ve yavru besleme ile devam eder; yavruların ebeveynlerinden bağımsız hareket etmeye başlamasıyla tamamlanır. Bu süre türden türe ve bölgeden bölgeye değişir ve bazı türler üreme döneminde birden fazla batında kuluçkaya yatar. Bu nedenlerle en çok sayıda türü kaydedebilmek için ziyaret tarihleri 15 Mart ile 31 Temmuz arasında planlanmıştır.

Kuşların üreme bakımından aktif oldukları dönem türden türe değişiklik gösterir. Örneğin öter ardıç (Turdus philomelos), ketenkuşu (Linaria [Carduelis] cannabina), orman toygarı (Lullula arborea) gibi türler nisan başında üremeye başlarken, göçmen olan ve geç gelen çalı bülbülü (Cercotrichas galactotes), zeytin mukallidi (Hippolais olivetorum), alasığırcık (Pastor roseus) gibi türler mayıs ortasında yuvalar. Bu nedenle, üreyen türlerin eksiksiz listesini çıkarmak için, karelerin biri erken diğeri geç üreme döneminde olmak üzere iki kere ziyaret edilmesi planlandı. Erken üreme dönemi için belirlenen tarih yaklaşık olarak 15 Mart- 15 Mayıs, geç üreme dönemiyse 16 Mayıs-15 Temmuz olarak belirlendi.

Yükseklik (rakım) ve enlem, kuşların üreme dönemini belirleyen temel etkenlerdendir. Bu etkenler tür içi üreme örüntüsüne de etki ederek, aynı türün farklı bölgelerde farklı zamanlarda yumurtlamasına yol açabilir. Atlasta veri toplama zamanını standart hale getirebilmek amacıyla bölgelere göre bir tarih oluşturuldu ve arazi çalışması tarihleri bu takvime göre belirlendi (Şekil 2).