Tarihçe

Türkiye Üreyen Kuş Atlası fikri ilk olarak Doğal Hayatı Koruma Derneğinin RSPB’ye Ağustos 2002’de bu projeyi başlatmayı teklif etmesi ile ortaya atıldı. Proje fikrinin geliştirilmesi sürecinde iki önemli nokta vardı:

  1. Önemli Kuş Alanları (ÖKA) izleme ağının -kuş gözlem topluluklarının- bu projeye nasıl entegre edileceği,
  2. Bilgi toplama için en uygun metodun belirlenmesi.

O dönemde ilk atlas çalışması için yapılan çalıştayın amacı Türkiye’de yapılmakta olan kuş çalışmalarını ilgili tarafların da bir araya gelmesiyle tartışmak ve bunları KuşAtlas Projesi başlığı altında bir araya getirmekti. Çalıştay sonucunda belirlenen hedefler ise

  • Ülke çapında tüm üreyen kuşların dağılımı hakkında bilgi toplamak,
  • Bilgilerin yarı nicel olması ve böylece ileride yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre populasyonlardaki değişimlerin izlenebilmesi,
  • Arazi çalışmalarının ve metodolojinin olabildiğince basit ve eğlenceli olması,
  • Çalışmaların 5 yıl, bilgilerin analiz edilmesinin 2 yıl sürmesi,
  • Çalışmaların (50 x 50 km)’lik kutularda yapılması ve EBCC (Avrupa) atlası ile aynı standartlarda olmasıydı.

KuşAtlas Projesi, Doğal Hayatı Koruma Derneğinden sonra, 2002 yılında Doğa Derneğinin koordinasyonu altına geçmiş ve bunu takiben ilk eğitim ve arazi çalışmaları da 2003 baharında yapılmıştır. Projenin ilk yılında İstanbul, Kayseri ve Samsun’daki kuş gözlem ekipleri pilot çalışmaları gerçekleştirmiş ve metodolojinin belirlenmesinde önemli rol oynamışlardır. 2003 yılında verilen eğitimlerle birlikte yerel KuşAtlas çalışmaları toplamda beş ile yayılmıştır. 2004 baharında tam 10 ayrı topluluk 9 ayrı ilde KuşAtlas çalışmalarını gerçekleştirmeye hazırdır. Ancak ne yazık ki projede beklenen ilerleme kaydedilememiş, proje ülke çapına yayılamamıştır.

Kuş gözlemci sayısının giderek arttığı günümüzde, Türkiye Kuş Atlası Projesi artık daha olası duruma gelmiştir. Bu sebeple 2013 yılında European Bird Cencus Council (EBCC -Avrupa Kuş İzleme Komisyonu) ile yapılan fikir birliği sonucunda Türkiye’de Üreyen Kuş Atlası çalışmasının yeni başlayacak olan II. Avrupa Üreyen Kuş Atlası çalışması ile eş zamanlı olarak yeniden planlanmasına ve uygulanmasına karar verilmiştir.