Türkiye’nin İlk Üreyen Kuş Atlası Projesi Başlıyor

Türkiye’de kuş gözlemciliği son derece ilerledi, gelişti ve 10 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Bunda derneklerin, yeni çıkan yayınların, internetin ve kuş fotoğrafçılığı sitelerinin katkısı çok büyük. Bugün, tüm illerin yarısından fazlasından düzenli olarak gözlem giriliyor, ve Kuşbank‘ta düzenli olarak görülen 400 türün 380 tanesi her yıl tespit ediliyor.

Diğer yandan Türkiye’de hala birçok türün yayılışları hakkında çok az fikrimiz var. Çoğu bilgimiz kuş kitaplarındaki birkaç santim enindeki küçük bir Türkiye haritasında gösterilen renkli lekelerden ibaret. Kara akbaba, küçük kerkenez, turna ve flamingo gibi bazı karizmatik ve çalışılan türlerin üreme yayılışlarını biliyoruz. Ancak biraz daha zor türleri sorduğumuzda, bir atmaca, çil keklik, kara ağaçkakan veya küçük akbabanın yayılış alanını pek de bilmiyoruz. Ancak çok uzun zamandan beri ülke çapında bir üreyen kuş atlası yapılmasına ihtiyaç var.

Bu nedenle bu yıl sizi Türkiye’nin Üreyen Kuş Atlası çalışmasına davet ediyoruz. Bu çalışmada kuş gözlemcileri üreme sezonu boyunca Türkiye’nin her bir köşesinde gözlem yaparak, üremekt olan 315’e yakın türün yayılış alanlarını çıkaracağız. Çalışma, ülkenin tamamını kapsayan 50×50 km’lik karelerde, kuşların üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz ayları arasında 2018’e kadar devam edecek. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara ve Samsun’da bu çalışma daha yüksek bir ölçekte yapılacaktır. Gözlemler Kuşbank ve Türkiye’ye adapte edilecek e-bird sistemleri üzerinden toplanacak, koordinasyon ve bilgilendirme internet üzerinden sağlanacak. Yapılan çalışmaların sonuçları, aylık güncellemelerle canlı olarak internetteki dinamik haritalarda paylaşılacak. 2014-2018 yılları arasında toplam 40 ekiple Türkiye’deki 360 karenin hepsi ziyaret edilecek.

Bu çalışma sayesinde ülkemizde üreyen 300’ü aşkın kuş türünün hepsinin yayılışları ortaya çıkacak. Dahası kullanılan metodoloji sayesinde birçok türün ülkesel popülasyon tahminleri de yapılacak. Diğer yandan GD Anadolu Bölgesi, BTC Boru Hattı, Konya Havzası, Erciyes Dağı ve Yıldız Dağları gibi bazı bölgelerde geçmiş dönemlerde yapılan bölgesel atlaslar kullanılarak, kuşların artış ve azalmaları ilk kez somut verilerle ortaya koyulacak.