Arazi Çalışmalarında Belgeleme Önerileri

Atlas  projesi yoğun arazi çalışması gerektiren bir proje. Projeye katılan gönüllülerin yoğun emeği karşılığında proje sonunda kısa bir film hazırlama fikrini tartışıyoruz. Projeye katkı sağlayan herkesin kendinden bir şey bulacağı bu filmi hazırlamak ancak araziye çıkan gönüllüler tarafından oluşturulmuş ses ve görsel arşiv ile mümkün olacaktır. 


Söz konusu arşivi oluşturmak için Atlas gönüllülerinden arazide ses ve görsel materyal toplamalarını rica ediyoruz. Bu materyallere dair fikir vermek adına da böyle bir yazı yazma gereği duyduk. Arazi çalışmaları sırasında toplayacağınız ses ve görsel materyalleri aşağıdaki gibi gruplayabilirsiniz. Topladığınız her türlü ses ve görsel materyali yer ve zaman bilgisi ile ayrıca fotoğraflarınızın üzerine adınızı yazarak kus.atlasi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Atlas arazi çalışmaları sırasında;

Alanı kullanan türlerin görseli: Çektiğiniz tür fotoğrafları proje sonunda yayımlanması planlanan Atlas kitabında kullanılabilir; duyuru, rapor, sosyal medya paylaşımı gibi farklı kaynaklar içinde yer alabilir.


Görseller ile türlerin öten bireylerini, muhtemel çiftlerini, teritoryum belirleme davranışlarını, kur davranışlarını, yuvayı ziyaretlerini, erişkin bireylerin heyecanlı davranışlarını, yuva bakımı ya da yuva deliği açma davranışını, yuvaya besin taşıyan ya da yuvadan atık uzaklaştıran bireyleri kayıt altına alabilirsiniz. Bu sayede pek çok davranışı ifade eden fotoğraflara sahip olabilir ve projeye önemli katkılarda bulunabilirsiniz.

Bilindiği gibi üreme dönemindeki bireyler çevresel etkenlere karşı her zaman olduğundan daha duyarlıdır. Türkiye Üreyen Kuş Atlası projesinin başlıca amaçlarından biri bireylere ve popülasyonlara hiçbir zarar vermeden, gözlem yoluyla Türkiye’nin üreyen kuş envanterini çıkarmak, bu sayede koruma çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Gözlem yapma ve fotoğraf çekme amacıyla kuşların yaşam alanına girdiğimiz an, istemeden de olsa onlara rahatsızlık verme riski doğar. Vereceğimiz rahatsızlık bireylerin, nadir veya tehdit altındaki türler söz konusu olduğunda ise popülasyonların üreme başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken, aşağıdaki durumlarda alandan hemen uzaklaşmaktır:

  • Birey ilgiyi kendine çekmeye çalıştığında (bu, bireyin fotoğrafçıyı yuvadan
    uzaklaştırmaya çalıştığı anlamına gelir)
  • Yeni uçmaya başlamış gençler görüldüğünde
  • Kullanılan, içinde yumurta ya da yavru olan yuvalar görüldüğünde
 
Proje kapsamında yapılan arazilerde fotoğrafçının fotoğraflayacağı kuşlara bu bilinç ve sorumlulukla yaklaşması, çalışmanın korumaya yönelik amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden üreyen bireyleri rahatsız ettiği ya da üreme başarısını etkilediği düşünülen hiç bir fotoğrafı veya ses kaydını Kuş Atlası projesi görsel envanteri ve ses envanteri içinde kullanmamayı ilke ediniyoruz.
 

 Erkek Kaya çintesi ( Emberiza cia ) öterken. Üreme Kodu ”A2”
Dişi Kara başlı çinte ( Emberiza melanocephala ) besin taşırken. Üreme Kodu ”C14”
Habitat fotoğrafı: Atlas metodunu uyguladığınız karelerde akarsu, kayalık vadi, baraj gölü/göleti, orman, bozkır, tarım alanı, parklar, bahçeler, farklı habitat tiplerinin kesişim noktaları (orman ve bozkır arası geçiş bölgeleri, yerleşimler ve yakın çevresindeki alanlar) gibi birçok farklı habitat fotoğrafı çekebilirsiniz. Bu fotoğraflarda alandaki bitki örtüsü, yer şekilleri, hayvancılık ve tarımın doğa ile ilişkisi (hayvan sürüleri, tarım makineleri ve
tarım teknikleri, balıkçılık, yaylacılık faaliyetleri vb) gibi bir çok konuya yer verebilirsiniz.Drenaj Kanalı (Sulatan Sazlığı Önemli Kuş Alanı – Kayseri)Bozkır bitki örtüsü
Alpin kuşak bitki örtüsü (Giresun)

 

Hayvancılık

 

Nehir Kolu (Murat Nehri)

 

Yukarı Murat Vadisi

 

Tarım ve Tarım araçları (Yukarı Murat Vadisi)

 

Lagün (Gelibolu Yarımadası)

 

Yaylacılık
Aygır Gölü (Bitlis)Ekip fotoğrafı: Arazi çalışmasını yapan ekip, tamamladıkları kareden ayrılmadan önce ekip fotoğrafı çekebilir. Bu çekimler her kare için gerçekleştirilebileceği gibi o ekipteki herkesin içinde olduğu tek kare fotoğraf da alınabilir. Arazi
çalışmaları sırasında çekilen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekip fotoğraflarını tek bir başlık altında ‘’ Kuş Atlası Ekipleri’’ toplamayı planlıyoruz.Arazi çalışmalarında (Süphan Dağı Etekleri – Bitlis)


Arazi çalışmalarında (Seyfe Köyü – Kırşehir)

Arazi çalışmalarında (Gelibolu Yarımadası)Arazide Yaşanan Deneyimlerin Fotoğrafı: Bu başlık altında bir çok fotoğraf bulunabilir, arazide başınıza gelen eğlenceli olaylar, muhteşem bir manzarada yediğiniz öğlen yemeği, kamp alanınız, karşılaştığınız ekstrem hava olayları vb.


Balık Gölü’nün güney yamaçlarında kahvaltı molası (Ağrı).
Jeotermal alana kurulu Merkezi Isıtma Sistemi dağıtım tesisi (Diyadin – Ağrı)

 

1 saatlik yürüyüşe mecburi ara verdiren toz taşınımı (Kayseri).

 

Videolar: Arazi çalışmaları, metot, ekipteki en yeni kuş gözlemci, sesi duyulan ama tanımlanamayan bir türün ses kaydı, türlere ait görsel kayıtlar vb. Bu başlık altında bulunabilir. Ayrıca arazi çalışması sonrasında dilerseniz gözlemcilerin Atlas projesi veya gerçekleştirilen arazi çalışması hakkında bir şeyler anlattığı kısa videolar da çekebilirsiniz.

Rüzgar ve Toz taşınımı (Sultan Sazlığı ÖKA – Kayseri)  © Fuat Toper