Veri Analizleri- 1

2016 yılında yapılan Atlas çalışmaların analizlerini yapmaya başladık. Bu amaçla yaptığımız analizlerden biri, Atlas gönüllülerinin de aklını kurcalayan bir soruya yönelik: Neden toplam dört karede çalışılmalı?

Atlas çalışması için her bir 10×10 km’lik karede erken ve geç üreme döneminde birer kere olmak üzere toplam dört transekt yapılıyor. Analizlerde aynı 10×10 km içinde yapılan gözlemlerde transekt sayısı arttıkça tür sayısında belirgin bir artış olduğu dikkat çekiyor (bkz. Şekil 1). Grafiğe bakıldığında ikinci ve dördüncü transekt arasında ciddi bir farklılık olduğu görülüyor. Analizler hem erken hem de geç dönemde yapılan sistematik çalışma sonucunda ise karedeki tür çeşitliliğinin arttığını gösteriyor (bkz. Şekil 2).

Bunu biraz açalım. Birinci grafikte erken ve geç dönem arazi çalışması yapılmış 6 farklı 10’luk karenin sonuçları görülüyor. Sütunlar birer saatlik çalışmalar sonucunda görülen toplam tür sayısını gösteriyor. Her bir dörtlü grubun en solundaki açık renkli sütun ilk transekti, yani ilk 1×1 km’lik alanı temsil ediyor. Transekt sayısı arttıkça (sırayla rengi koyulaşan sütunlara bakıldığında) toplam tür saysının arttığı görülüyor.

1234 (1)

Şekil 1

Peki hem erken hem de geç üreme döneminde aynı alanı ziyaret etmek ne kadar önemli? İkinci grafik, her iki dönemde arazi çalışması tamamlanan karelerde toplam tür sayısının, bir başka deyişle tür çeşitliliğinin arttığını gösteriyor. Geç dönemde yapılan arazi çalışmalarında tür sayısı daha düşük çıkabiliyor. Geç dönemde kuşların üreme ötüşlerinin daha az duyulması buna etki eden etmenlerin başında geliyor olabilir. Buna karşın toplam tür sayısındaki artış oldukça belirgin (grafikteki en koyu renkli sütunlar).

early-late (1)

Şekil 2

Grafik: Kerem Ali Boyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir